از مهمترین وظایف Cisco Conductor تسحیل در پیاده سازی ویدو. کنفرانس می باشد. مدیریت در اختصاص Resource به کاربر بر عهده Conductor می باشد. همانند Telepresence Server این نرم افزار نیز می تواند به صورت Virtualized نصب گردد. در صورت یکپارچه شدن TMSPE با Conductor ، اتاق های کنفرانس به راحتی می توانند ایجاد و به کاربران اختصاص یابند.

برای مدیر سیستم  این امکان فراهم می گردد که بتواند مشخص کند که چه سروریسی به چه کاربری اختصاص یابد. به طور مثال مدیر سیستم مشخص می کند که کاربران حاضر در جلسه بتوانند از یک کنفرانس با کیفیت FullHD یا استاندارد بهره ببرند همچنین می توان به یک گروه از کاربران یک Layout به خصوص را اختصاص داد.

نصویر ذیل یک نمونه از پیاده سازی Conductor به همراه CUCM می باشد. همچنین Conductor امکان کار با Cisco Expressway و VCS را جهت پیاده سازی SIP,H.323 Interworking و همچنین Firewall Traversal فراهم می کند

 

مزایای استفاده از Conductor:

 • موجب بالا رفتن مقایس پذیری و انعطاف پذیری کنفرانس ها می شود.
 • از بار کاری مدیر شبکه کاسته می گردد.
 • امکان ارائه سرویس های مختلف به گروه های کاری
 • امکان پیاده سازی کنفرانس به صورت برنامه ریزی شده یا نشده
 • امکان رشد کنفرانس به صورت داینامیک که حتی در مواردی  ممکن است از ظرفیت سخت افزاری یک Bridge تجاوز کند.
 • امکان گشترش کنفرانس از مقایس کوچک به متوسط و حتی Enterprise
 • سهولت در مدیریت تنظیمات کنفرانس با استفاده از قابلیت بهینه سازی هوشمند
 • سفارشی سازی Conference Template بر اساس نیاز کاربر
 • پیاده سازی Conductor , Telepresence به صورت Virtual با استفاده از پلتفرم VMware
 • اختصاص Resource به یک کنفرانس به صورت هوشمند و انتخاب از بین مناسب ترین Telepresence Server
 • امکان پیاده سازی Load-balancing ,Redundancy برای Conductor و همچنین برای Resource ها

 

ظرفیت Cisco Conductor به شرح ذیل می باشد:

 

همانطور که در جدول بالا مشخص است مهمترین تفاوت در  Deployment ها در تعداد Conference Bridge ها Call Session می باشد که Conference Bridge مشخص می کند که Conductor امکان مدیریت چند Telepresence Server یا MCU را دارد و Call Session مشخص کننده کل تعداد شرکت کنندگان در کنفرانس می باشد. (برخلاف Telepresence Server که محدودیت در تعداد شرکت کنندگان وجود ندارد و مقدار Resource مشخص کننده تعداد Participant های همزمان است در Conductor نوع لایسنس تعداد شرکت کنندگان همزمان را مشخص می کند)